Oct 13 – 16, 2023
Asia/Shanghai timezone

This is a sandbox server. Events will be deleted without notice.

Committees

Scientific Organising Committee

ZHANG Kilar (kilar@shu.edu.cn)

CAI Wen-He (whcai@shu.edu.cn)

GE Xian-Hui (gexh@shu.edu.cn)

WU Shao-Feng (sfwu@shu.edu.cn)

TIAN Li-Jun (tianlijun@shu.edu.cn)

YANG Guo-Hong (ghyang@shu.edu.cn)

 

Local Organising Committee

ZHANG Kilar

AN Yu

CHEN Le-Feng

DONG Chen-Yang

LI Wei

LU Kun

JIANG Jia-Hui

SHEN Qian

WANG Yi-Li

ZHANG Chen-Hao

ZHAO Zi-Yi